Loading...

VỮA XÂY DỰNG

Hiện Nucetech chuyên cung cấp các loại vữa trong xây dựng.Vữa xây dựng là một loại vật liệu đá nhân tạo thành phần bao gồm chất kết dính, nước, cốt liệu nhỏ và phụ gia. Các thành phần này được nhào trộn theo tỷ lệ thích hợp, khi mới nhào trộn hỗn hợp có tính dẻo gọi là hỗn hợp vữa, sau khi cứng rắn có khả năng chịu lực gọi là vữa. Phụ gia có tác dụng cải thiện tính chất của hỗn hợp vữa và vữa.Hiện Nucetech chuyên cung cấp các loại vữa trong xây dựng

There are no products in this section