Loading...

GẠCH RỖNG: N200T2

CODE: N200T2


Liên hệ

Có sẵn

Xây tường ngăn

Kích thước (mm)

L390 x W200 x H190

Trọng lượng viên (kg)

15,60

Tỷ trọng (kg/m3)

1.089,10

Số lượng viên/m3

61,57

Số lượng viên/m2

12,31

Trọng lượng 1m2 tường (kg/m2)

224,7

Thể tích = 11,76  viên gạch đất nung 210 x 100 x 60 (mm)