Loading...

GẠCH RỖNG: N150T3-C

CODE: 150T3-C


Liên hệ

Có sẵn

Xây tường bao ngoài & tường ngăn

Kích thước (mm)

L390 x W150 x H190

Trọng lượng viên (kg)

16,50

Tỷ trọng (kg/m3)

1.483,20

Số lượng viên/m3

82,10

Số lượng viên/m2

12,31

Trọng lượng 1m2 tường (kg/m2)

229,00

Thể tích = 8,82  viên gạch đất nung 210 x 100 x 60 (mm)