Loading...

GẠCH RỖNG: N150T2-C

CODE: N150T2-C


Liên hệ

Có sẵn

 

Xây tường ngăn 

Kích thước (mm)

L390 x W150 x H190

Trọng lượng viên (kg)

15,20

Tỷ trọng (kg/m3)

1.376,50

Số lượng viên/m3

82,10

Số lượng viên/m2

12,31

Trọng lượng 1m2 tường (kg/m2)

211,00

Thể tích = 8,82  viên gạch đất nung 210 x 100 x 60 (mm)