Loading...

GẠCH RỖNG: N100T2

CODE: N100T2


Liên hệ

Có sẵn

Xây tường ngăn

Kích thước (mm)

L390 x W100 x H190

Trọng lượng viên (kg)

9,89

Tỷ trọng (kg/m3)

1.346,50

Số lượng viên/m3

123,15

Số lượng viên/m2

12,31

Trọng lượng 1m2 tường (kg/m2)

132,10

Thể tích = 5,88  viên gạch đất nung 210 x 100 x 60 (mm)