Loading...

GẠCH RỖNG: N170T3

CODE: N170T3


Liên hệ

Có sẵn

Xây tường bao ngoài & tường ngăn

Kích thước (mm)

L390 x W200 x H130

Trọng lượng viên (kg)

9,90

Tỷ trọng (kg/m3)

1.184,10

Số lượng viên/m3

103,05

Số lượng viên/m2

17,52

Trọng lượng 1m2 tường (kg/m2)

189,20

Thể tích = 6,84 viên gạch đất nung 210 x 100 x 60 (mm)