Loading...

GẠCH RỖNG: N200T2-C

CODE: N200T2-C


Liên hệ

Có sẵn

Xây tường ngăn

Kích thước (mm)

L390 x W200 x H190

Trọng lượng viên (kg)

19,20

Tỷ trọng (kg/m3)

1.310,80

Số lượng viên/m3

61,57

Số lượng viên/m2

12,31

Trọng lượng 1m2 tường (kg/m2)

276,50

Thể tích = 11,76 viên gạch đất nung 210 x 100 x 60 (mm)