Loading...

GẠCH RỖNG: N100T3

CODE: N100T3


Liên hệ

Có sẵn

Xây tường bao ngoài & tường ngăn

Kích thước (mm)

L390 x W100 x H130

Trọng lượng viên (kg)

8,50

Tỷ trọng (kg/m3)

1.653,00

Số lượng viên/m3

175,18

Số lượng viên/m2

17,52

Trọng lượng 1m2 tường (kg/m2)

156,90

Thể tích = 4,02  viên gạch đất nung 210 x 100 x 60 (mm)