Loading...

GẠCH RỖNG: N80T2

CODE: N80T2


Liên hệ

Có sẵn

Xây tường ngăn

Kích thước (mm)

L390 x W80 x H130

Trọng lượng viên (kg)

6,80

Tỷ trọng (kg/m3)

1.653,00

Số lượng viên/m3

218,98

Số lượng viên/m2

17,52

Trọng lượng 1m2 tường (kg/m2)

124,20

Thể tích = 3,22 viên gạch đất nung 210 x 100 x 60 (mm)