Loading...

GẠCH ĐẶC: N95D

CODE: N95D


Liên hệ

Sản phẩm đã được sản xuất.

Xây tường chịu lực & tường bao ngoài

Kích thước (mm)

L200  x W95 x H60

Trọng lượng viên (kg)

2,39

Tỷ trọng (kg/m3)

2.100,0

Số lượng viên/m3

716,08

Số lượng viên/m2

68,03

Trọng lượng 1m2 tường (kg/m2)

193,99

Thể tích = 0.9 viên gạch đất nung 210 x 100 x 60