Loading...

GẠCH ĐẶC: N105D

CODE: N105D


Liên hệ

Có sẵn

Xây tường chịu lực & tường bao ngoài

Kích thước (mm)

L220 x W105 x H60

Trọng lượng viên (kg)

2,90

Tỷ trọng (kg/m3)

2.100,0

Số lượng viên/m3

591,54

Số lượng viên/m2

62,11

Trọng lượng 1m2 tường (kg/m2)

214,17

Thể tích = 1.10 viên gạch đất nung 210 x 100 x 60 (mm)