Loading...

GẠCH ĐẶC: N100D

CODE: N100D


Liên hệ

Có sẵn

Xây tường chịu lực & tường bao ngoài

Kích thước (mm)

L210 x W100 x H60

Trọng lượng viên (kg)

2,65

Tỷ trọng (kg/m3)

2.100,0

Số lượng viên/m3

649,35

Số lượng viên/m2

64,94

Trọng lượng 1m2 tường (kg/m2)

204,81

Thể tích = 1.0 viên gạch đất nung 210 x 100 x 60 (mm)